Euro Commercial Plaza Shoes City

5.001
Detailed Information

A medium to high end shoes market in Guangzhou.

Chinese Name
广州欧陆商业广场鞋业城
Contact Information
NO. 24, ZhanXi Road, HongJi Building , Guangzhou, Guangdong